K-1102 CHẬU RỬA MẶT ĐẶT BÀN 405x300x130mm

1,850,000 1,110,000

 

CHẬU RỬA MẶT ĐẶT BÀN MÃ K-1102

Bảo hành chính hãng: 20 năm về sứ, 03 năm phụ kiện

Khu vực: Toàn quốc