K-1116B CHẬU RỬA MẶT ĐẶT BÀN 500x340x150mm

2,170,000 1,300,000

 

CHẬU RỬA MẶT ĐẶT BÀN VIỀN ĐEN MÃ K-1116

Bảo hành chính hãng: 20 năm về sứ, 03 năm phụ kiện

Khu vực: Toàn quốc