K-2115 CHẬU RỬA MẶT ĐẶT BÀN 410x410x180mm

1,500,000 900,000

 

CHẬU RỬA MẶT ĐẶT BÀN VIỀN ĐEN MÃ K-2115

Bảo hành chính hãng: 20 năm về sứ, 03 năm phụ kiện

Khu vực: Toàn quốc