K-2118 CHẬU RỬA MẶT ĐẶT BÀN 400x400x140mm

1,500,000 900,000

 

CHẬU RỬA MẶT ĐẶT BÀN VIỀN ĐEN MÃ K-2118

Bảo hành chính hãng: 20 năm về sứ, 03 năm phụ kiện

Khu vực: Toàn quốc