K-3028 CHẬU RỬA MẶT ĐỂ BÀN 550x450x155mm

2,350,000 1,410,000

 

MÃ K-3028 CHẬU RỬA MẶT ĐỂ BÀN

Bảo hành chính hãng: 20 năm về sứ, 03 năm phụ kiện

Khu vực: Toàn quốc